Side 2


  1. Det vigtigste for Overmennesket (som ideal, leveform) er til alle tider at tage afstand fra det "blot" menneskelige og fra menneskets position og situation.
  2. Antitesen til Overmennesket er
  3. Der skal, til alle tider for Overmennesket, udarbejdes en plan og skitse for, hvordan man bevæger sig videre i
  4. Overmenneskets egentlige ideal ligger i at have et meget overordnet og ikke-individuelt perspektiv.
  5. Der skal til alle tider være en grundlæggende distance til menneskets situation som individ og tilfælde - for mennesket er kun et tilfælde og ikke en villet ting.
  6. Det er sådan og må siges at være sådan, at hvor mennesket er en tilfældig, ustyret proces, er Overmennesket en vej til sin egen vilje og sin egen leveform.
  7. Overmennesket lever ikke for at opnå noget (bestemt) i den menneskelige verden, alt dette er blot "for menneskeligt"; derimod, vil Overmennesket til enhver tid forsøge at udvikle sin egen vilje og sin egen accept af sit eget liv.

Guds død skal bevises, Overmennesket skal demonstreres ... koste, hvad det vil.


Forside Side 3 Side 4