Galning, Filosof, Overmenneske ...

Følg min politiske karriere på www.GudErDød.dk

Medlem af Filosofisk Klub - www.FilosofiskKlub.dk


Følg mig på: Facebook-profil FacebookTwitter-profilTwitterInstagram-profilInstagram

Dét, der betyder noget, er ikke overvindelsen af Verden, men overvindelsen af Mennesket ...
For overvindelsen af Mennesket, skal alt ofres ... for alt er på spil.
Selve Mennesket er på spil.

— Hvordan skal vi overvinde Mennesket? Udelukkende ved at ofre Mennesket og dets liv til Overmenneskets bål og flamme.
Udelukkende ved at risikere alt på Overmenneskets vegne; udelukkende ved at tage alle stormskridt mod en højere og ny virkelighed.


Det afgørende for menneskets skæbne er ikke, hvad som bliver af menneskets individer, men hvad som bliver af menneskets sjæl og historie.

For uden menneskets sjæl som fanebærer for kulturen og historien, vil vi som mennesker blive ført på afveje af momentære og distraherende mål og idéer.

Uden nogen form for aktiv og målrettet handling, vil vi blive vildledt - vi må have Overmennesket for øje!

Den filosofiske vilje må gennemtrumfes, katastrofen må indtræffe, lynet må være fatalt ...


Der må under alle omstændigheder skabes en drift mod og et ideal om et andet og ny type menneske. Dette betyder, at der må dannes og fastholdes "en trang" i samfundet mod denne nye form for nye menneske. Denne trang må i og for sig bestå af en stor sensuel og energimæssig trang til både at besætte og blive besat af dette menneske. Vi må forstå, at det er sådan, at der kun kan bygges helt nye menneskelige idealer på fundamentet af en stor seksuel drift til at befrugte. Og denne befrugtningstrang skal løbe igennem vores passion og lidenskab for 'Det Højere Menneske' - også det højeste, Overmennesket.

Og dette nye menneske, ud af det helt nye ideal, skal være: Overmennesket. Denne nye drift og nye form for seksuel energi skal være i lysten til at drive og føre Overmennesket frem. Fordi, hvad kan vores mål ellers være, og hvad skal vores overskud ellers deponeres, forplantes og foreviges i?

Derfor skal vi skabe Overmennesket, men vi må ikke forvente dét; ud af sin egen hule, skal Overmennesket kun træde, når Solen står højt nok på himlen.—Hvordan overvindes mennesket (i én selv)? Kun ved distance til al menneskelig smålighed og til humanisme.


Overmennesket står kun som: Overmenneske, når det har forladt al menneskelighed og humanitet.
Hvorfor så dette? ... hvorfor Overmennesket? Fordi kun Overmennesket evner at have det al-menneskelige perspektiv, det uafhængige perspektiv;—kun Overmennesket evner at være uafhængig af den menneskelige skæbne, og dette placerer Overmennesket på et højere plateau end alle mennesker og al menneskelighed indtil da.


*Under construction*
Nogle vil sige, at Overmennesket er et flygtigt, luftigt ideal, uden hold i virkeligheden, og det er måske også rigtigt i nogle, måske mange, tilfælde. Overmennesket som moralsk og filosofisk stræben har en tilgang til verden og livet, som er placeret over den almindelige menneskelige tilgang, ift. de og de risici, som man vil tage. Overmennesket kan ville virkeligheden og sit liv igen og igen i al evighed.
*Under construction*


Vi må ville denne virkelighed igen i al evighed!


Side 2 Side 3 Side 4